Facebook Twitter Gplus YouTube E-mail RSS
formats

Заседание на РУС

Публикувана на 29.01.2015 в Новини

Във връзка с продължаващото обсъждане между Парламентарната комисия по земеделие и храни, Министерството на финансите и браншовите организации от сектор „Земеделие“ относно отчитане зареждането на течни горива в стопанствата на

Повече…

 
formats

“ЖЕЛАНИЕТО МИ Е ЗПК “ЕДИНСТВО” и ТРАКИЙСКИЯТ СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ДА ЗАПАЗЯТ ПОЗИЦИИТЕ СИ НА РАБОТЕЩИ И АВТОРИТЕТНИ СТРУКТУРИ!”

Публикувана на 28.01.2015 в Интервюта

  Разговор с г-н Георги Калинчев, председател на ЗПК “Единство” в с. Сърнево, общ. Раднево, обл. Стара Загора и председател на УС на Тракийски съюз на зърнопроизводителите. – Г-н Калинчев,

Повече…

 
formats

Обща Декларация на браншови организации от сектор „Земеделие”

Публикувана на 13.01.2015 в Новини

Браншовите организации от сектор „Земеделие” настояват за запазване на досега действащия режим за контрол и отчетност на доставките и зарежданията на течни горива при земеделските производители и са против предвижданите

Повече…

 
formats

НАЗ е против вменяването на допълнителна финансова тежест за земеделските производители

Публикувана на 13.01.2015 в Новини

12.01.2015 г., гр. София. На извънредно заседание на РУС във връзка със скандалното изменение на ЗДДС (ДВ бр.107, 24.12.2015 г.), НАЗ взе следното решение: НАЗ настоява за запазване на досега

Повече…

 
СНЦ НАЗ © 2007 - 2015. Всички права запазени.