18.09.2013 г. НАЗ изпрати писмо до председателя на парламентарната комисия по земеделие и храни проф. Бъчварова и ресорния министър проф. Греков с искане да бъде продължен мораториума върху продажбата на земеделска земя на чужденци:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЪЧВАРОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРЕКОВ,

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Ви информира, че на свое заседание на Управителния съвет от 12 септември 2013 г., бе утвърдена позицията на НАЗ относно отпадането на забраната за покупка на земеделска земя от чужденци от 2014 г. В тази връзка НАЗ призовава законодателната и изпълнителната власти да предприемат необходимите действия за удължаване мораториума върху придобиването на земеделска земя в България от чуждестранни лица. НАЗ настоява държавата да поиска от Европейския съюз продължаване на забраната, каквото разрешение вече получиха други страни-членки на ЕС. НАЗ мотивира предложението си за удължаване на преходния период за продажбата на земи на чуждестранни граждани, предвид: необходимостта от подобряване на законодателството в областта на земеползването и регламентиране на поземлените отношения; липсата комасация и на изградена инфраструктура и системи за напояване; опасност от навлизане на чуждестранни спекуланти и т.н.

Отчитайки изброените по-горе фактори, НАЗ счита, че свободната продажба на земеделски земи на чуждестранни физически лица може да се допусне едва когато бъдат създадени условията за това. НАЗ припомня, че сега действащото законодателство не ограничава напълно възможността за придобиване на земя от чуждестранните лица като те могат да участват на пазара на земеделска земя посредством регистрирани в България юридически лица.

Поради недостатъчната конкурентоспособност на българските земеделски стопанства спрямо същите в „старите” държави-членки, НАЗ очаква отговорните институции да защитят българските национални интереси. В тази връзка НАЗ инициира обществен дебат с правителствения и неправителствения сектори по темата.