Новини

Консултативен съвет по зърното

06.07.2017 г., София. Стелиян Стоянов, Красимир Аврамов и Ася Гочева от НАЗ участваха в заседанието на Консултативния съвет по зърното, проведено днес. Специализираните дирекции на земеделското министерство представиха доклади за състоянието на засетите и пропаднали площи с есенни и пролетни култури, прогнозни очаквания за производството, зърнения баланс в страната, проведените технически прегледи на зърноприбиращата техника. НАЗ също представи информация за хода на жътвената кампания на есенниците, регистрираните първоначални добиви и качество, както и за състояние на пролетниците, с уточнението че падналите градушки и поройни дъждове променят цялостно картината. По повод унищожените от градушки посеви, НАЗ съобщи, че е алармирала земеделския министър за проблема. Провалените площи с есенни и пролетни култури са в райони от областите: Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Велико Търново, Търговище, Шумен, Силистра и Враца. Земеделските стопанства от засегнатите райони търпят огромни загуби, които застрашават оцеляването им. Поради тези тежки последици, НАЗ излезе с настояване да бъдат отпуснати обезщетения от кризисния резерв на ЕС, предназначен за такива критични ситуации в селскостопанския сектор, съгласно Регламент № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика.

Министърът на земеделието Румен Порожанов обяви, че до момента са подадени 251 заявления за 157 хил. дка пропаднали площи на 100%. За 2017 г. не е заложен бюджет за държавната помощ по тази линия, но ще бъдат анализирани възможностите за неговото осигуряване, така че компенсациите за претърпените загуби да бъдат изплатени до края на годината.
Пораженията от градушките изведоха отново на преден план необходимостта от разширяването на покритието на противоградовата защита, а също така и до минимизирането на негативното въздействие на климата в селското стопанство. Единодушно бе мнението на членовете на Съвета в тази посока.

В отговор на прогнозите на министерството за реколта от пшеница в размер на 5,2 млн. тона, НАЗ обърна внимание, че в настоящата ситуация трудно могат да се предвидят конкретни цифри, още повече, че жътвената кампания при пшеницата тепърва започва в по-голямата част от страната.

Красимир Аврамов подчерта важността от запазване на българските висококачествени сортове пшеница, тъй като именно добрите показатели спомагат за пазарна реализация при по-изгодна цена. При нарастващата себестойност на продукцията обаче и нивата на текущите изкупни цени не може да бъде осигурена рентабилност на стопанствата.

От друга страна, за положителен тласък на цените би допринесло повишаването на конкуренцията между търговците.
Асоциацията на търговците на зърно и фуражи потвърди, че интересът към пшеница с отлични хлебопекарни качества е много голям. В тази връзка, предвижданията за по-слаба реколта от пшеница в Испания най-вероятно ще засилят търсенето у нас.

Обобщени данни на НАЗ към 4 юли 2017 г., представени на Консултативния съвет по зърното

След поройните дъждове, падналите градушки и силните бури не може да се даде оценка на състоянието на посевите в засегнатите райони, тъй като условията не позволяват достъп до земеделските блокове, съответно – жътвената кампания на есенници там е преустановена. Градушките в областите: Ловеч, Плевен, Враца, Разград, Русе, Велико Търново, Силистра, Търговище, Шумен са нанесли необратими поражения и по пролетните и по есенните култури (напълно и частично пропаднали площи). НАЗ алармира за проблема в писмо до МЗХГ, изпратено на 5 юли 2017 г.

В определени райони на Пловдивско и Старозагорско условията за развитие на есенните култури в началото на стопанската година не бяха благоприятни, по отношение на количеството валежи. Впоследствие засушаването през пролетта повлия и на есенниците на места в Карнобатско, което не позволи на зърнените култури да развият потенциала си и добивите останаха ниски.

1.) Жътвената кампания при пшеницата е на различен етап в отделните райони на страната, като очаквано най-напреднала е в Южна България (Стара Загора, Сливен, Карнобат, Пловдив), докато в Северна България – областите Враца и Монтана отбелязват по-бързи темпове на прибиране на реколтата. Жътвата не е започнала или е прекъсната, вследствие на падналите на градушки в районите на Ловеч, Русе, Разград, Попово. Средните добиви, които се регистрират към момента, са в границата 425-650 кг/дка. Като цяло се отчита добро качество на дотук прибраната продукция.
2.) Жътвената кампания при ечемика е приключила или е в заключителна фаза в по-голямата част от страната. В районите на Генерал Тошево, Попово, Хасково, Ямбол, Попово, Монтана жътвата е преполовена. Средните добиви се движат между 400 и 600 кг/дка с добро качество на реколтата.
3.) Кампанията при рапицата също е с различен ход по места – около и под 20% за Добричка област, Бургас, Плевен, Силистра, Ямбол, Ловеч, Разград; над 50% са ожънатите площи в Пазарджик, Враца, Видин, Сливен, Стара Загора и Хасково; не е стартирала все още в общ. Попово; приключена е в общ. Карнобат и обл. Монтана. Първоначални средни добиви за страната – около 250 кг/дка. В областите Стара Загора и Пловдив над 70% от посевите с рапица пропаднаха през есента, поради недостатъчната влагозапасеност на почвата.
4.) Пролетни култури – от много добро до незадоволително състояние; остро засушаване при пролетниците се наблюдава в Стара Загора, Хасково и Пловдив (единствено царевицата, отглеждана на поливни площи е в добро състояние); данните за област Монтана сочат масово съхнене на царевицата.

Коментирай:

comments

To Top