На тази страница ще се опитаме да добавяме документи с информация за новата ОСП.

Директни плащания 2015-2020г.

Намаления на зеленото плащане за неспазване на изискването за ЕНП

Директни плащания 2015: Какво трябва да знаете?