Новини

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА Р БЪЛГАРИЯ

ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ

ПРОФ. ХРИСТО БОЗУКОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЗУКОВ,

 

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изразява дълбоки притеснения във връзка със застрашените приемственост и устойчивост на дейността на МЗХ, ДФЗ-РА и техните структури.

Административните и техническите проблеми, които биха могли да произлязат при текущата кампания по изплащане на директните плащания за 2016 г. и по мерките на ПРСР,  както и по прилагане на схемите за държавна помощ, представляват реален риск от възпрепятстване на работния режим и нарушение на установения работен график на тези органи.

Така също сме обезпокоени от опасността от провал на предстоящата кампания по очертаване на площите за подпомагане, което е допълнителен източник на ескалиращо напрежение сред земеделците.

В тази връзка, НАЗ настоява за провеждане на спешна съвместна среща.

НАЗ заявява своята готовност да отстоява с всички законови средства успешното провеждане на кампаниите по директните плащания и мерките на ПРСР.

 

 

                                       Управителен съвет на НАЗ

01.02.2017 г.

Коментирай:

comments

To Top