Новини

Съюзът на зърнопроизводителите от Пловдив на 10 години

16 май 2017 г., гр. Пловдив. Съюзът на зърнопроизводителите от Пловдив отпразнува десетата си годишнина под мотото „Заедно можем повече!”.

В приветствието си пред гостите председателят на Съюза, Людмил Работов, отбеляза предизвикателствата и успехите през изминалите 10 години и заяви, че в своята дейност сдружението е доказало, че единството носи повече постижения. Основателите и дейните членове на Съюза, председателите на Националната асоциация на зърнопроизводителите и партньорите получиха отличия за своята всеотдайност.

На гостите на събитието бе представена историята на сдружението, чиито основи са поставени на 16.05.2007 г. в гр. Раковски от 18 земеделски производители. Първоначалното наименование на организацията е „Съюз на производителите на зърнени и маслодайни култури – Пловдив“, като през 2013 г. се преименува на „Съюз на зърнопроизводителите от Пловдив“. Председателят Людмил Работов благодари поименно на всички учредители: д-р Георги Гинов, Валери Кирилов, Тодор Илиев, Георги Неделчев, Дойко Дойков (почетен член), Никола Бекирски, Стоянчо Боилов, Аргил Гишин, Стоян Маринчешки, Атанас Пелтеков, Ангел Вукодинов, Йосиф Делгянски.

Той заяви също, че от създаването си досега сдружението защитава интересите на своите членове, които към днешна дата наброяват 55 души, и участва активно в дейността на НАЗ, изразява становища и дава предложения. „С гордост заявявам, че в 10-годишната ни история има двама представители на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив, заемали най-високата ръководна длъжност в НАЗ – председател на УС: Ангел Вукодинов – трети председател (ноември 2011- ноември 2013 г.) и Светослав Русалов (понастоящем). Радвам се да отбележа и че 38% от членовете ни са до 40-годишна възраст и активно участват в дейността на сдружението”.

Своите поздравления по повод празника отправиха Ангел Вукодинов, Йосиф Делгянски, бившите председатели на УС на НАЗ – Красимир Аврамов, Радослав Христов и Румяна Ангелова, настоящият Светослав Русалов, изпълнителния директор Наталия Тодорова и и.д. изпълнителен директор Ася Гочева.

Коментирай:

comments

To Top