Новини

Черноземите в България

01.10.2013 г., гр. София. Научнопрактическа конференция на тема „Черноземите в България – проблеми, оценка, използване и опазване” се състоя в селскостопанския институт „Никола Пушкаров”. Тя бе организирана от Българското почвоведско дружество и Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров”, а поводът бе отбелязването на 130 години от създаването на световно генетично почвознание. На събитието присъстваха множество ерудити и изтъкнати представители на научните среди в областта на селскостопанските науки. Специално обръщение към гостите направиха председателят на Селскостопанска академия доц. Христо Бозуков и директорът на Института по почвознание проф. Тотка Трифонова, които призоваха за повече активност, за да може достиженията на науката да стигнат до повече земеделски производители.

Коментирай:

comments

To Top