Новини

Акценти от информационната среща на НАЗ с представители на МЗХ и ДФЗ

DSC00054

Работна среща с участието на министър Димитър Греков, проф. Светла Бъчварова (Председател на Комисията по земеделие и храни в НС) и експерти от МЗХ и ДФЗ се проведе на 17 юли 2013 г. в с. Арбанаси. Поводът за срещата бе получаване на информация и предприемане на мерки за разрешаване на актуални проблеми за зърнопроизводителите.

Най-важната новина за всички земеделски производители е, че от 2014 г. ще започне да се прилага намален акциз на горивото за земеделски цели, като все още не е уточнено дали това ще стане по прилагания механизъм или с ваучерна система.

По отношение на изплащането на европейските средства на площ за 2013 г. през месец октомври тази година, министър Греков обясни, че трябва да се преценят възможностите на бюджета и ще съдейства за провеждане на съвместна среща с премиера Пламен Орешарски за намиране на такива възможности. В крайна сметка министър Греков не е сигурен дали плащането ще се осъществи до края на годината, а проф. Бъчварова загатна възможността за плащане на два транша.

По време на срещата стана ясно, че до края на следващата седмица ще е ясно кои сеитбообортни планове ще бъдат допустими по направлението „Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите” на мярка 214 Агроекологични плащания. Това ще се случи след като специално сформирана за целта работна група, съставена от експерти на МЗХ и ДФЗ, излезе с общо становище по въпроса. МЗХ, ДФЗ и проф. Бъчварова се ангажираха Агроекологичните плащания за 2013 да бъдат изплатени до края на тази година.

Информация за одобрените планове ще бъде получена на по-късен етап, като експертите не се ангажираха с конкретна дата.

Във връзка с текущия проект на Общата аграрна политика на ЕС за 2014-2020 г., бе пояснено, че най-вероятно няма да има таван на директните плащания на площ, но ще има процентно намаление над 150 хил.евро, което вероятно ще бъде в рамките на 5 %. Бюджетът за ПРСР в следващия програмен период е редуциран с около 20% и се предвижда в новата програма мерките да бъдат обединени в по-синтезиран вариант, с цел повишаване на усвояемостта. 2014 г. ще бъде преходна година за директните плащания и ще продължи досега действащата схема по СЕПП, а от 2015 г. ще бъдат включени и схемите за зелен компонент, за обвързано плащане и др.

Относно споразуменията за ползване на земеделските земи от МЗХ посочиха, че ще бъде направено предложение за промяна в ЗСПЗЗ, с която да отпаднат служебните разпределения. В допълнение, обществената поръчка за геоинформационния портал е прекратена по заповед на министър Греков и предстои да бъде публикувано ново техническо задание.

Приемането на Закон за браншовите организации в земеделието също бе една от основните теми в дневния ред на срещата. Проф. Бъчварова обърна внимание, че проектът на закона ще бъде съгласуван и обсъден с браншовите организации в следващите седмици. Междувременно министър Греков обеща на сайта на МЗХ да се публикува списък с всички легитимни организации от сектор „Земеделие”.

DSC00049

Коментирай:

comments

To Top