Новини

Ангел Вукодинов: България трябва да акцентира върху зърнопроизводството

На проведения миналата седмица Първи земеделски бизнес форум, председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите представи състоянието и тенденциите в развитието на зърнопроизводството у нас. Според изнесените данни, България се намира на 12-то място в света по износ на пшеница и първо място по износ на слънчогледово семе. Тази информация показва относително стабилния дял на зърнопроизводство в страната, но също така посочва един от основните проблеми на нашето земеделие – липсата на развита преработвателна промишленост и производство на продукти с висока добавена стойност.

Българското зърнопроизводство оказва положително влияние върху външнотърговското салдо на страната. Освен това бранша има водеща роля в социално-икономическо отношение, свързана с рентите, които арендаторите плащат на 1 млн. собственици на земеделски земи. По този начин се подпомагат, иначе ниските доходи на значителна част от селското население. Не бива да се пренебрегва и факта, че бранша има принос в осигуряването на работни места.

Сред основните предизвикателства пред сектор „Зърнопроизводство”, Ангел Вукодинов акцентира на необходимостта от справедливо и равнопоставено подпомагане по линия на Общата на селскостопанска политика, което да осигури условия за конкурентоспособност на българския производител на европейския пазар.
На национално ниво едни от най-важните предизвикателства остават:

– възстановяването и развитието на хидромелиорациите и поливното земеделие;
– намаляването на административната тежест;
– създаване на работещи правила за устойчиво земеползване и комасация;
– създаване на ефективна застрахователна система в сектор „Земеделие” с участието на застрахователи, земеделски производители и държава;
– осъществяване на реална връзка между наука и земеделие;
– насърчаване на иновациите в сектора;
– категоризация и квалификация на земеделския труд.

Председателят на НАЗ набеляза и основните перспективи в развитието на зърнопроизводството в страната. България притежава потенциал да изпревари страни, традиционни производители на зърнени култури, като за това може да допринесе разработването на неусвоени към момента земеделски земи. Така, възползвайки се и от стратегическото си географско положение (близост до държави от Близкия Изток и Северна Африка – вносителки на зърнени култури), страната ни може да бъде подготвена за реакция спрямо тенденцията за нарастващо търсене на храни и суровини в световен мащаб.

Коментирай:

comments

To Top