П Р О Т Е С Т Н А       Д Е К Л А Р А Ц И Я

Националната асоциация на зърнопроизводителите обявява безсрочни национални протестни действия.

Във връзка с изготвянето на Националния бюджет за 2012 г., Правителството подписа с браншовите организации финансова рамка, която гарантираше предвидимост и устойчиво развитие на сектор „Земеделие”.

При пет подписани документа, Правителството не спази нито един от тях, с което доказа, че няма МОРАЛ.
Всички в сектор „Земеделие” се чувстваме употребени и омерзени с подписване на финансовата рамка преди изборите, която не намери израз в Проектобюджет 2012 г.

Отчитайки тези факти, наяве изпъкват следните изводи:

• Правителството на ПП ГЕРБ, за разлика от предишните правителства, доказа, че не иска да създава условия за устойчиво българско земеделие. За сметка на това, се пристъпва към задкулисно продаване на част от територията на Република България. Предприемането на такъв ход като антикризисна мярка при наличие на други възможности е престъпление, граничещо с национално предателство.

• Недалновидната политика на Министерството на финансите, подрепено от Правителството на ПП ГЕРБ ще доведе директно до обедняване на голяма част от населението, пряко свързано със селското стопанство и до загуба на работни места.

• Повишаването на арендното плащане за декар през последните години беше пряко свързано с гарантираното национално доплащане към единното плащане на площ. Липсата на национални доплащания, които са една трета от подпомагането на декар за земеделските стопанства, ще рефлектира пряко върху намаляване на размера на рентата и до понижаване на социалния статус на много селски райони.

За пореден път алармираме обществото, че липсата на правила в сектор „Земеделие” и политическото нежелание за въвеждането им ще се отрази пагубно върху един от малкото сектори, които в период на криза, влияе положително на външно търговското салдо и приходите в бюджета.
Ще протестираме с всички средства заедно с другите браншови организации в земеделието.

*За разясняване на позицията на НАЗ ще се проведе пресконференция в БТА на 09.11.2011 г. (сряда) от 11:00 ч.