06
10.08.2016 г. В гр. Бургас и гр. Карнобат се проведе съвместна кампания на НАЗ и регионалните съюзи на диабетици от двата града по предоставяне на ръжен хляб. Хлябът бе приготвен с ръж „Хляб на мира“ от реколта 2016 г., в рамките на участието на НАЗ в международния проект. Партньорите на НАЗ в инициативата са СНЦ „Нов живот” за района на Карнобат и РСНЦ „Диабетни грижи” за Бургас.

Благотворителната инициатива стартира за първи път миналата година, когато съдействие по организацията на акцията, насочена към диабетно болни хора, бе оказано от СНЦ „Диабет – Разград“. По време на кампанията бе обърнато внимание на съществуващия проблем с дефицита на качествен ръжен хляб на българския пазар.

Ръжта „Хляб на мира“ 2016 бе добита на общо поле, стопанисвано от Николай Киров, председател на Съюза на зърнопроизводителите от Бургаска област, и Теодор Тодоров, председател на Съюза на зърнопроизводителите „Маркели” – Карнобат. Една част от нея бе изпратена за приготвянето на „хляб на мира” в гр. Сарваш, Унгария, където на 22-23 септември ще се проведе годишната Международна конференция „Мир и земеделие”.

Началото на проекта „Хляб на мира” е поставено през 2013 г., когато в 12 държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа са засети семена от ръж, добити от полето около Помирителната църква в Берлин (мястото на някогашната Берлинска стена). Част от получената реколта страните участнички изпращат обратно в Берлин и тя е използвана за символичното замесване и изпичане на Хляба на мира. Целта на инициативата е да бъде демонстрирана връзката между мира и устойчивото земеделие.

Българското участие в проекта започва през 2013 г., когато ръжените семена са засети от Ангел Вукодинов близо до гр. Съединение. Негов приемник за стопанската 2014/2015 г. е Мариела Йорданова, зам.-председател на НАЗ и председател на Сдружение на зърнопроизводителите от Лудогорието, която отглежда реколтата за 2015 г. край Кубрат.