Новини

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТРАКИЙСКИ СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ГРАД СТАРА ЗАГОРА

Тракийският съюз на зърнопроизводителите – Стара Загора, и Националната асоциация на зърнопроизводителите в България са изпратили Декларация до президента на Република България, Министерството на земеделието и горите, министър Нихат Кабил, Комисията по земеделие и гори в Народното събрание и областния управител на Старозагорска област Мария Нейкова, в която настояват за незабавното възстановяване на работа на Анастасия Гидикова, доскорошен директор на Областна дирекция „Земеделие и гори“ – Стара Загора. Гидикова бе освободена от поста на 3 април т.г., две седмици преди изтичането на изпитателния й срок. За една година, докато беше директор на Областната дирекция, Гидикова е била награждавана от Министерството на земеделието и горите 6 пъти, последният от които на 29 март т.г. Няколко дни по-късно тя получава заповед за освобождаване, в която не са посочени мотиви. От 3 април за временно изпълняващ длъжността директор на Областна дирекция „Земеделие и гори“ е назначен Йордан Узунов, а конкурс за титуляр не е обявен. Рокадата на върха се случва буквално седмици преди парите от еврофондовете да бъдат разпределени между земеделските производители. Всеизвестно е, че тройната коалиция гласува доверие на ДПС за разпределението на тези пари. Рокадата на върха в Старозагорска област обаче провокира притеснението точно на тези, които имат правото да ги получат – т.е. реалните производители, а не обръча от партийни фирми.

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ ТРАКИЙСКИ СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ГРАД СТАРА ЗАГОРА С ПОДКРЕПАТА НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, УВАЖАЕМИ Г-ДА МИНИСТРИ, УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ, Областна дирекция „Земеделие и гори“ – град Стара Загора, в резултат на достатъчно професионално и компетентно управление на директор Анастасия Гидикова се превърна в добро място за разрешаване на наболели проблеми, свързани с отрасъла „Земеделие“. След встъпване в длъжност на директор Анастасия Гидикова, забравени в годините преписки за закупуване и замяна на земята на стопанските дворове, бяха придвижени и решени, като никога не е отказвала съдействие и решавала своевременно всички поставени въпроси. В този период беше свършена и една от най-трудните задачи по подготовката за идентификация на земеделските парцели и провеждането на самото очертаване. Много от нас – зърнопроизводителите, имахме редица въпроси и притеснения, възникнали спорове, но благодарение на личната намеса, инициативност и правилно извадени заповеди за назначаване на комисии от страна на г-жа Гидикова получихме компетентни отговори и навреме разрешихме трудностите. В резултат на добрата работа и на решаване на нашите проблеми, които носихме в годините преди нейното управление, имаме право да искаме да бъдем управлявани от професионалист с нужното за длъжността образование и спечелил със знания и умения конкурса: ДИРЕКТОР на ОД „Земеделие и гори“ – Анастасия Гидикова.

Когато ние, зърнопроизводителите от област Стара Загора, бяхме доволни от нейното управление, на кого беше нужно това политическо уволнение? Този тип уволнения не са необходими нито на един от нас, земеделските производители, те не съдействат за развитието на отрасъла земеделие, а затрудняват производителите и присъединяването ни към ЕС и определено ни пречат! Въпросът с възстановяването на г-жа Гидикова като директор на ОД „Земеделие и гори“ е ПРИНЦИПЕН. За нас не е нормално, когато една организирана дирекция работи добре и е на едно от първите места в страната по идентификация на парцелите, когато е награждавана неведнъж професионално, да се правят кадрови проблеми и да се сменя нейният ръководител. Имайки предвид членството ни в Европейския съюз и привеждането на българското земеделие на равнището на европейското, са ни нужни млади, знаещи и можещи специалисти, които да съдействат за развитието на сектора, така че той да заеме своето достойно място в европейската икономика. Уважаеми г-н Кабил, ние, зърнопроизводителите от Тракийския съюз – град Стара Загора, подкрепени от всички зърнопроизводители в България – членове на Националната асоциация на зърнопроизводителите, с председател инж. Красимир Аврамов, искаме да водим един ползотворен и целенасочен диалог по всички въпроси, касаещи българското земеделие, и настояваме за незабавно възстановяване на Анастасия Гидикова на длъжност „Директор на ОД „Земеделие и гори“ – Стара Загора. С настоящата декларация изказваме категорично недоволство от смяна на директора на ОД „Земеделие и гори“ – Стара Загора, в най-неподходящия за българското земеделие момент и молим вие, които ни управлявате, г-жа Анастасия Гидикова да бъде върната на работа, защото тя доказа своя професионализъм, своята компетентност и отзивчивостта си към нас, зърнопроизводителите, и към всички земеделски стопани.

С уважение: Тракийски съюз на ЗП Стара Загора – Иван Генчев
Председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите – инж. Красимир Аврамов

Коментирай:

comments

To Top