Критичен анализ ПРСР 2014-2020

Стратегия на НАЗ за развитие на зърнопроизводството

„ОСП 2014 – 2020г. – ДИСКРИМИНАЦИОННА ИЛИ СПРАВЕДЛИВА?”

Състояние и бъдеще на зърнопроизводството в България

СТАНОВИЩЕ НА НАЗ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ПО ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ СЛЕД 2015г.