Новини

Европейската царевица трябва да бъде защитена!

5 юли 2018 г., Брюксел. Представители на НАЗ, начело с председателя на УС Костадин Костадинов, участваха в първия Европейски конгрес, посветен на царевицата. Каква е ролята на царевицата в бъдещата ОСП? бе централна тема на събитието, организирано от Европейската конфедерация на производителите на царевица (CEPM), със съдействието на КОПА (COPA). В конгреса се включиха производители на царевица от структурата на ЕКПЦ, обхващаща асоциации от общо 10 държави членки, както и официални лица от Постоянните представителства на държавите членки към ЕС, Европейската комисия и евродепутати.

Форумът бе открит с кръгла маса с участието на Тасос Ханиотис (директор, дирекция „Стратегии, опростяване и анализ на политики“, ГД АГРИ на ЕК), Жабиер Руиз (директор по въпросите на земеделието и устойчиви системи за производство на храни, WWF) и Жак Лойо (Комисия по процедурите за одобрение на пестициди, Европейски парламент). Според Ханиотис предложението за следващия бюджет на ОСП се опира на логиката на реалностите и очакванията, вместо на несигурността на предположения за евентуална отмяна или отлагане на Брекзит. Опасения от страна на Руиз и Лойо бяха изразени по отношение на постигането на споразумение по бюджета на ЕС преди евроизборите през май 2019 г. Държавите членки не разполагат с достатъчно време, за да се справят и с разработването на стратегическите планове за новата ОСП.

ЕКПЦ подложи на критика законодателните предложения на Европейската комисия относно ОСП 2021-2027 г.: вместо опростяване се предвижда допълнително усложняване на бюрократичната система; ОСП се превръща в политика по околната среда; заложената ренационализация застрашава общностния характер на ОСП и предпоставя засилване на неравнопоставеността между земеделските производители от отделните държави членки.
Главен акцент, поставен по време на форума, бе приносът на царевицата към реформата на ОСП. Примерът на Франция при прилагане на еквивалентна на екологизирането практика при отглеждането на културата бе представен от Жил Еспаньол, ресорен ръководител в института Арвалис (Arvalis Institute du Végétal). Моделът на производствена система комбинира: повишена резистентност и минимална употреба на продукти за растителна защита, увеличаване на въглерода в почвата, и поддържане на биоразнообразието.

В геополитически план се очертава нарастващо значение на царевицата като стратегическа култура. Към 2050 г. производството на храни в света трябва да се удвои, за да задоволи търсенето на увеличаващото се световно население. Подобна перспектива изисква ЕС да използва потенциала си за повишаване на производството, така че поне да отговори на нуждите на вътрешния си пазар – дефицитът на царевица за 2017 г. възлиза на 10 млн. т. Затова ЕКПЦ призовава ЕС за целенасочени мерки за посрещане на глобалните и на вътрешните предизвикателства за постигане на конкурентоспособна европейска царевица.

Коментирай:

comments

To Top