Наталия Шукадарова - Изпълнителен директор

Наталия Шукадарова
Изпълнителен директор
natalia.shukadarova@grain.bg

Соня Тодорова - ПР

Соня Тодорова
ПР/Връзки с обществеността
press@grain.bg
Моб.: 088/963-2320

Викториа Димитрова - организационен секретар

Викториа Димитрова
Организационен секретар
office@grain.bg
Моб.: 088/476-5656