05.06.2018 г., Брюксел. На 5 юни 2018 г. в Брюксел ЕКПЦ (Европейската конфедерация на производителите на царевица) проведе първия Европейски конгрес на царевицата – символ на поетия от производителите ангажимент към европейския проект.

Конгресът се състои непосредствено след направените притеснителни изявления относно бъдещето на ОСП и в неблагоприятен бюджетен контекст. ЕКПЦ е против проектопредложението на Европейската комисия, което изглежда като ренационализация на ОСП, вектор на увеличаващите се изкривявания сред европейските производители. ЕКПЦ също така отрича засилването на ограниченията чрез екологични схеми, защото те най-вероятно допълнително ще вредят на конкурентоспособността на европейския сектор, който вече е в неизгодна позиция на международните пазари. В Европа съществува дефицит на царевица, като ежегодно се внася такава, произведена при различни от вменяваните на европейските производители стандарти.

По тази причина ЕКПЦ припомня своите очаквания относно рамката на ОСП и призовава държавите членки и Европейския парламент значително да променят дисбаланса, залегнал в настоящото проектопредложение.
ОСП трябва да подсигури доходите на европейските производители, които обезпечават хранителната независимост на европейските граждани и високото ниво на безопасност за здравето и околната среда. Трябва също да помогне на фермерите да се защитят от рискове и да развиват все по-ползотворни практики. Това налага стабилна и последователна рамка, която да направи възможно направените усилия да бъдат възнаградени.

Както заяви Даниел Пейроб, председател на ЕКПЦ: „Ако предложението на Комисията не бъде дълбоко променено, ОСП вече няма да бъде едно цяло. Европейските производители на царевица са готови да дадат своя принос за решаване на всички предизвикателства и ЕКПЦ ще продължи да участва в дебатите за постигане на положителна промяна в законодателното предложение”.