На проведено на 9 септември 2015 г. заседание в гр. Стара Загора, Управителният съвет на НАЗ взе следното решение:

НАЗ настоява за отмяна на задължението за монтиране на нивомерни и фискални устройства на съдовете за съхранение на гориво на земеделските производители, което те използват за селскостопанската си дейност. Поради невъзможност за прилагане на променените нормативни разпоредби и водената репресивна политика спрямо сектор „Зърнопроизводство”, на 12.10.2015 г., НАЗ пристъпва към ефективни протестни действия и гражданско неподчинение.