Новини

Заседание на РУС

Във връзка с продължаващото обсъждане между Парламентарната комисия по земеделие и храни, Министерството на финансите и браншовите организации от сектор „Земеделие“ относно отчитане зареждането на течни горива в стопанствата на фермерите, НАЗ насрочва заседание на РУС на 2 февруари 2015 г. в с.Арбанаси.

Основна тема на срещата е незадоволителното протичане на преговорите по прилагането на новия чл.118 от ЗДДС, както и оповестеният анализ на Министерството на финансите, компрометиращ целия селскостопански сектор със съдържащите се в него неверни и подвеждащи данни.

Коментирай:

comments

To Top