Новини

Заседание на УС на НАЗ и семинар се проведоха в Бяла Слатина

06.12.2013 г., гр. Бяла Слатина. Управителният съвет на НАЗ избра на свое заседание новите заместник-председатели на Асоциацията: Ангел Вукодинов, Радослав Христов и Дамян Вътев. Съгласно дадения от Общото събрание мандат на УС бе взето решение за стартиране на процедура за подбор на специалисти в помощ на оперативното ръководство на НАЗ.

На проведения след това информационен семинар с участието на заместник-министър Бюрхан Абазов и експерти от МЗХ бяха разгледани редица актуални теми. Сред тях основно внимание бе отделено на: новостите по Първи стълб на ОСП 2014-2020 г.; механизма за ползване на държавната помощ за намалена акцизна ставка на земеделско гориво; проблеми с поземлените отношения и доброволните споразумения във Врачански регион.

Коментирай:

comments

To Top