25-26 септември 2018 г., Прага. Разширената група на земеделските организации от Вишеградската четворка излъчи общо съобщение от 69-то редовно събрание, проведено под домакинството на Чешката земеделска камара. По време на срещата, на която НАЗ бе представена от Костадин Костадинов (председател на УС) и Ася Гочева (и. д. изп. директор), бяха дебатирани: резултатите от производството и изкупните цени на селскостопанската продукция през 2018 г.; нелоялните търговски практики; хода на дебатите по реформата на ОСП и др. В излъченото комюнике групата алармира за негативното отражение на сушите, наблюдавани в повечето страни, за осигуряване прехраната на животните, както и поскъпването на фуражите. Отправена е препоръка към ЕК при разработването на директивата за справяне с нелоялните търговски практики, да бъде заложена по-ефективна защита на производителите срещу упражняването на натиск от търговските вериги.

От страна на Чешката камара бе предложен и проект на Правилник, с който да бъде регламентирано сътрудничеството на организациите от разширената група. Приемането на документа предстои да бъде подложено на гласуване на следваща среща, планирана в края на месец ноември т.г.

В рамките на форума НАЗ съгласува и обща позиция срещу предложения от ЕК задължителен таван на директните плащания. В подписаната от 14 земеделски организации позиция се настоява прилагането на таван и намаление на плащанията по Първи стълб да бъде решение на държавите членки и разписано в техните стратегически планове за ОСП, като се привеждат редица аргументи относно разрушителния ефект на тази рестрикция.

Двудневната среща на земеделската група завърши с тържествена церемония по случай 25-ата годишнина от учредяването на Чешката земеделска камара.