Членове на Националната асоциация на зърнопроизводителите от граничните райони сигнализират за засилено преминаване на камиони, които са натоварени със слънчоглед. Според фермери търговците от Румъния вкарват слънчоглед от Украйна, а след това го транзитират до България вече като румънски. Като такъв той остава в България без да се нарушават въведените ограничения в първа точка от подписания Меморандум на 20 септември. Във връзка с опасенията за неизпълнението на споразумението, НАЗ депозира писмо ( с входящи номера от МС: 08.00-466 // МЗХ: № 15-500/18.10.2023 г.) до премиера акад. Николай Денков и министъра на земеделието и храните Кирил Вътев.

“Членовете на Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) са силно обезпокоени, че подписаният на 20.09.2023 г. съвместен Меморандум между протестиращите земеделските производители и властта, не се спазва по отношение на първото искане, касаещо вноса на селскостопански продукти от Украйна.

Земеделските производители наблюдават сериозно струпване на товарни камиони с украинска регистрация пред редица преработвателни предприятия в страната. Видеоклипове и снимков материал на украински камиони, чакащи на опашка за разтоварване пред български заводи, се разпространяват в социалните мрежи и групите за комуникация на земеделските производители, което покачва сериозно напрежението сред фермерите.

С оглед на гореизложеното, НАЗ счита, че е необходимо провеждането на среща с Министър-председателя и Министъра на земеделието и храните относно набелязването и стартирането на мерки и инициативи за дългосрочно подобряване на условията за провеждане на земеделска дейност в страната.”