Без ценови промени протече 25-та търговска сесия на Пловдивска стокова борса, проведена през периода 21.-25.06.2010 год. След официалното откриване на жътвата, котировките на търсенето и предлагането на хлебната пшеница остават идентични с тези от предходната седмица. Продавачите продължават да настояват на не по-малко от 210 лв/т без ДДС, докато купувачите са позиционирани в тесните граници 188-190 лв/т без ДДС. Разбираема е целта на всеки от пазарните субекти да се опита да „издърпа” цената в своя полза, но в крайна сметка тяхното противостоене би трябвало да завърши с достигането на онази равновесна точка, в която обемите на търсенето и предлагането са почти изравнени и са удовлетворени в еднаква степен интересите на производителите и потребителите.

Възможности за износ също има, но не трябва да се забравя, че евентуално по-високата цена на външните пазари предполага и по-добро качество. Като косвен индикатор за цената на пшеницата би могла да се ползва и цената на брашното тип 500. Към настоящия момент неговата котировка „продава” е 370,83 лв/т без ДДС, което е знак, че очакванията на мелничарите действително са за цена на хлебната пшеница от порядъка на 185-190 лв/т без ДДС. В тази връзка може основателно да се постави въпросът: В сила ли е все още джентълменското споразумение от 1997 год. за съотношение 1 : 2 между цената на зърното и цената на брашното? При останалите типове брашно предложенията за продажба са 354,17 лв/т без ДДС за тип 700 и 254,17 лв/т без ДДС за тип 1150.

Учудващо за брокерите бе отсъствието на котировки за ечемик по време на борсовата сесия, още повече, че жътвата му е доста напреднала, а в някои региони на страната, като например Добричко, вече е приключила, и то със сериозни добиви – средно 425 кг от декар. Според борсовите експерти тази липса на предложения за покупки и продажби се дължи от една страна на незапочналата още изкупна кампания от страна на пивоварните, а от друга – на желанието на призводителите да продадат всичкия си ечемик като пивоварен, въпреки че голяма част от него е фуражен. Разликата между двете качества на тази култура е основно в показателите „хектолитрова маса” и „белтъчно съдържание”. За разлика от ечемика обаче, налице са борсови котировки за царевица и маслодаен слънчоглед, въпреки че до тяхното реколтиране остават поне още 2-3 месеца. Предлагането на царевица се колебае при нива между 210 и 215 лв/т без ДДС, докато търсенето на слънчогледа е позиционирано на 520 лв/т без ДДС. Без промяна са котировките „продава” на олиото – 2,28-2,33 лв/л без ДДС за вносното и 1,65-1,70 лв/л без ДДС за българското. При варивата лещата се предлага на 1200 лв/т без ДДС, а сухият грах – на 1250 лв/т без ДДС.

Котировки чрез СНТ през периода 21.06.-25.06.2010 год.:
Купува – N/Q, Продава N/Q
СНТ очаква Вашите котировки!

Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци, продавани на стоковите тържища в България

Пловдивска стокова борса не носи отговорност за неточно цитиране или некоректно позоваване на разпространяваната от нея информация.
pce_banner