12.01.2015 г. Днес от 18.00 ч. в гр. София ще се проведе извънредно заседание на РУС и УС на НАЗ. На събранието са поканени да присъстват и други браншови организации от сектор „Земеделие“.

Поводът за спешната среща e последваща реакция на земеделския сектор относно последното изменение на Закона за данък върху добавената стойност от 24 декември 2014 г., с което от 1 януари 2015 г. земеделските производители се задължават да се оборудват с фискални и нивомерни устройства при зареждане на селскостопанските си машини с течно гориво.

Очаква се представители на земеделските браншове да се срещнат с министъра на финансите Владислав Горанов в продължение на разискванията по спорната законодателна промяна.