Контакти

СНЦ “НАЗ”

1606 София

ул.”Владайска” № 39А

партер, ап. 2

тел./факс: 02/953 37 26

 

Наталия Шукадарова Александра Гинева
Наталия Шукадарова Александра Гинева Ивана Арсова
Изпълнителен директор: ПР/Връзки с обществеността: Организационен секретар:
natalia.shukadarova[at]grain.bg press[at]grain.bg office[at]grain.bg
Моб.: 088/963-2320 Моб.: 088/476-5656

 


 
Контакт с регионалните офиси на НАЗ
  

To Top