Свържете се с нас

СНЦ “НАЗ”

  • 1606 София ул.”Владайска” № 39А партер, ап. 2

  • тел./факс: 02/953 37 26

  • Моб.: 088/476-5656

  • office@grain.bg

  • www.grain.bg

Наталия Шукадарова

Наталия Шукадарова
Изпълнителен директор
natalia.shukadarova@grain.bg

Соня Тодорова
ПР/Връзки с обществеността
press@grain.bg
Моб.: 088/963-2320

Викториа Димитрова
Организационен секретар
office@grain.bg
Моб.: 088/476-5656

Пишете ни