Peace Bread 2

29 септември – 1 октомври 2014 г., Германия. Финалният етап на проекта „Хляб на мира“ бе ознаменуван със специална конференция и церемония „Мир и земеделие“ в Зединеер Зее, близо до германската столица Берлин. Като партньор в проекта НАЗ бе представена от зам.-председателя на УС Ангел Вукодинов и изпълнителния директор Наталия Тодорова. Заместник-министърът на земеделието и храните Марина Бракалова също присъства на събитието като официален представител от българска страна.

Инициативата на немската асоциация „Хляб на мира“ е провокирана от отбелязването на 25-та годишнина от падането на Берлинската стена, но сдружението има амбицията проектът да се превърне в ежегоден. Освен Германия в него участват още 11 държави – членки на ЕС от Централна и Югоизточна Европа: България, Естония, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Чешката република, Унгария и Хърватия. „Хлябът на мира“ има за цел да покаже връзката между осигуряването на мира и приноса на устойчивото земеделие за благосъстоянието на населението. Проектът стартира през 2013 г. като всяка една държава-участничка зася ръж на исторически места. Семената ръж бяха изпратени от Хумболтския университет, а добити през 2012 г. от полето около Помирителната църква в Берлин, която се намира на мястото на някогашната „ивица на смъртта” на Берлинската стена. В България ръжта бе засята в района на гр. Съединение. Решението на НАЗ за мястото на сеитбата има отношение към част от посланията на инициативата – премахване на границите и разделението, сътрудничество и единство. Символиката, произлизаща от самото наименование, както и значението на град Съединение в исторически план, като начална точка към осъществяване на обединението на Княжество България и Източна Румелия, уместно се преплитат в смисъла на подетото начинание.
Peace Bread 1
Всички държави изпратиха обратно в Берлин една част от ръжта от получената реколта 2014, която заедно с ръжта, засята от Помирителната църква, беше направена на брашно, от което бе изпечен европейски „Хляб на мира”.

Проектът се реализира под патронажа на федералния министър на прехраната и земеделието г-н Кристиан Шмид. Гости на Конференцията бяха министри и заместник-министри, както представители от министерствата и посолствата на държавите участнички, национални асоциации и изследователски институти – партньори от съответната страна, неправителствени организации и др.

Всяка държава представи чрез своята организация-партньор историята на ръжените семена – от тяхното засяване до изпращането им в Берлин. В България реколтата бе прибрана в края на месец юли с тържествена церемония.
Peace Bread 4
Изказвания в различните панели по време на Конференцията и на Церемонията направиха министрите на земеделието на Германия, Унгария, Литва и Естония, и заместник-министрите на България, Германия, Чехия, Румъния, Словакия, Полша и Словения. Бяха дискутирани също така въпроси, свързани с безопасността на храните и сигурността при осигуряване на прехраната.

На конференцията бе приета обща декларация на партньорите в проекта за продължаване на инициативата. Документът определя тържествената церемония и конференция да се провежда на ротационен принцип всяка година. Следващият партньор-домакин през есента на 2015 година ще бъде Полша.