въпреки поетия писмен ангажимент на Министъра на земеделието и продоволствието още на 30.05.2007г. и многократните уверения на ръководството на ДФ”Земеделие” заявявани пред НАЗ и медиите в продължение на 4 месеца. На проведеното събрание на УС на ДФ „Земеделие” на 04.10.2007г. точката в дневния ред за разсрочване на кредитите на земеделските производители за 2006г. отново е била отложена за разглеждане и приемане за следващо заседание.