28.09.2016 г., Париж. На заседание на Управителния съвет на Европейската конфедерация на производителите на царевица (ЕКПЦ), проведено на 27 септември, европейските производители на царевица за пореден път подчертаха, че инструментите на ОСП не ги предпазват от кризите, които засягат сектора. Освен това те отбелязаха, че последните „предпазни мрежи” не са били задействани навреме. Производителите призоваха Европейската комисия да реактивира вносните мита възможно най-скоро, както и да осигури техния достъп до всички производствени и конкурентни фактори.

В последния доклад на JRC-Mars средният добив за ЕС-28 е изчислен на 6,84 т/ха. Това е под петгодишната средна стойност и не отразява огромните несъразмерности между държавите, като в случаите като Франция и Румъния например стойностите са катастрофални.

Освен това, всички европейски производителите са изправени през сериозна криза в цените; те все пак се „налагат” върху ЕС от вноса на стоки. Европейската комисия е трябвало да въведе вносни мита преди дни, когато цените на CIF пристанище Ротердам бяха под 157 € (155 % от интервенционната цена). ЕКПЦ апелира тази последна „предпазна мрежа” да бъде активирана при първа следваща възможност.

В този смисъл, имайки предвид неефективните инструменти в политиките на селското стопанство, трябва да разчитаме на наличните производствени фактори: иновациите трябва да бъдат подобрявани, било то в биотехнологиите, напояването или продуктите за растителна защита. Всички механизми, които е необходимо да бъдат развити и приложени, трябва да се основават на управлението на кризи, за да можем да се справим с климатичните, здравните и икономическите рискове. Само така ще противодействаме на практика на предизвикателствата, пред които са изправени производителите.