Новини

Лъжат ни отново?

Земеделската общественост в България за пореден път е излъгана и неглижирана. На състоялата се на 01.10.2013 г. среща в Министерски съвет ясно бяха разписани договорености, които впоследствие бяха брутално потъпкани на заседанието на Парламентарната комисия по бюджет и финанси вчера, 24 ноември 2013 г.

При второ четене на проектозакона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на Комисията по бюджет и финанси бяха приети следните позиции, напълно противоречащи на договорените с министър-председателя Пламен Орешарски, министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков и заместник-министъра на финансите Людмила Петкова условия за прилагането на механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури:

1) Договорено бе механизмът за обратно начисляване на ДДС да бъде въведен от 1 януари 2014г., но Комисията по бюджет и финанси одобри влизането в сила на механизма от 1 ноември 2013г.;

2) Договорено бе срокът на действие на схемата за обратно начисляване на ДДС да е 2 години с опция за удължаване на действието след анализ на ефективността на мярката, но Комисията по бюджет и финанси одобри проект на ЗИД на ДОПК без разписан срок на действие на механизма, а съпътстващите механизма разпоредби да са в сила до 31 декември 2018г.;

3) Договорено бе въвеждане на специален механизъм за стриктно спазване на 30-дневния срок за възстановяване на ДДС, който да предпази земеделските производители от безкрайни проверки и ревизии и от допълнително задържане на оборотните им средства, но нямаше записан подобен текст в проекта на ЗИД на ДОПК и съответно Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене законопроекта без адекватните допълнения.

С оглед потушаване на възникналото напрежение в сектор „Зърнопроизводство”, НАЗ ще настоява да се спазят в пълния им вид предварително договорените и разписани условия за прилагането на обратно начисляване на ДДС при доставките на зърнени и технически култури!

Категорично и с пълна сила и отговорност НАЗ ще се противопостави на прилагането на обратното начисляване на ДДС в така предложените разпоредби и форма.

На предстоящото заседание на НАЗ следващата седмица, РУС ще обсъди предприемането на евентуални действия в тази насока. Заедно с това в рамките на дневния ред ще се разгледа и подготовката за Общото отчетно-изборно събрание и Националния Агро Семинар на Организацията, които ще се състоят в края на месец ноември т.г.

Коментирай:

comments

To Top