26-28 септември 2018 г. Балтийските републики Латвия и Естония бяха домакини на петата по ред годишна конференция по Проекта „Хляб на мира“. „Регионално и международно сътрудничество: местното е глобално“ бе тазгодишната тема на форума, върху която бяха съсредоточени изказванията на официалните представители на земеделските министерства, и на неправителствените партньорски организации. Участие от НАЗ взеха Мариела Йорданова (член на УС) и Ася Гочева (и.д. изп.директор), а към делегациите на 12 държави за първи път се присъединиха и гости от Финландия и Украйна.

Под звуците на химна на ЕС официалното откриване на конференцията бе поставено от земеделските министри на Естония – Тармо Там и Латвия – Янис Дуклавс в естонския замък Сангасте. Обръщение към делегациите отправи и министърът на земеделието на Литва Гидриус Сурплис, чиято страна ще бъде домакин на международната конференция през 2019 г.

Със своята дълбоко съдържателна реч зам.-председателят на естонския парламент Ен Есмаа доразви посланието на инициативата „Хляб на мира“. Подчертана бе значимостта на сътрудничеството в рамките на ЕС: „Трябва да полагаме повече усилия, за да зачитаме другите, и да работим заедно с останалата част от света. Само онези, които са силни отвътре, могат да бъдат силни отвън… В добри времена е лесно да вървим заедно, в лошите обаче различията между слабите и силните стават осезаеми, и тук ЕС трябва да бъде единен и силен.“. Акцент в изказването на Есмаа бе „Балтийският път“ и историческите събития от 1989 г., когато жаждата за свобода и независимост кара над два милиона души от трите балтийски републики да се свържат в над 600-километрова жива верига, простираща се от Талин през Рига до Вилнюс.

НАЗ също предложи своите разсъждения по лайтмотива на конференцията. „В съвременния свят почти не съществуват държави/организации, които да се справят с предизвикателствата самостоятелно. Напротив, изисква се изграждане и разширяване на сътрудничеството, насочване на усилия от колкото се може повече страни (многостранни действия), за разрешаване на общи проблеми и постигане на определени общи цели“, отбеляза Ася Гочева. Именно неправителствените организации играят ключова роля, а в много случаи те са движеща сила за установяване и поддържане на сътрудничеството. Изграждането на общност със споделено бъдеще на човечеството подпомага интеграцията, разбирателството и хармоничното съвместно съществуване. Засилването на сътрудничеството е единствения път, водещ към разрешаване на многостранни и глобални предизвикателства, и неизбежна тенденция на глобализацията.

НАЗ приведе като добър български пример за взаимодействие с публичните органи и участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения – Националния земеделски форум – успешно функционираща форма на диалог между земеделските организации и националните институции.

След конферентната част, деловата програма бе продължена от церемония, проведена на границата между Латвия и Естония, където бе почетена годишнината от „Балтийския път“ („Балтийската верига на свободата“).