Новини

Министерство на финансите бавят внасянето на Закона за акцизите

На 24.02.2012г. се проведе работна среща в Малък колегиум на МЗХ на НАЗ с мин. Найденов. От страна МЗХ участие на срещата взеха мин. Мирослав Найденов, зам.мин. Св. Боянова, зам. изп. дир. на ДФЗ Свилен Костов, Николай Маринов (Директор на Дирекция „Земеделие и поземлени отношения”), Дора Ненова (Директор на Дирекция „Държавни помощи и регулация”). Представители на НАЗ бяха Ангел Вукодинов, Радослав Христов, Георги Милев, Румяна Ангелова, Наталия Тодорова, Ася Гочева.

Свилен Костов докладва, че вече са преведени общо 765 млн. лв. директни плащания и на 99.4 % от бенефициентите им е платено. Наредени са субсидиите и на бенефициентите с „некоректни калкулации” общо 40 млн.лв., които ще бъдат по сметките на производителите в понеделник (27.02.). В края на март ще бъде направено доплащането на бенефициентите за застъпванията и недопустимия слой. На 0.6 % от бенефициентите не е платено, заради проверки, нередности и злоупотреби или имат да връщат пари на ДФЗ.

Тази година 25 % от ортофотокартата ще бъде обновена, гласуван е бюджетът, заснемането ще бъде през май, юни и юли.

Относно Държавна помощ за намалена ставка на акциза – на 20.02. е направено обучение на представители от ОДЗ как да се обработват заявленията за кандидатстване за държавната помощ (обучени са 60 души), софтуерът е изготвен (в момента се тества от ДФЗ). Схемата за прилагане на помощта е проиграна за евентуални грешки. МЗХ има готовност за стартиране на процедурата. Трябва да се внесат в Парламента промените в Закона за подпомагане на ЗП и Закона за акцизите и данъчните складове. По думите на мин. Найденов Министерство на финансите бавят внасянето на Закона за акцизите, но ще съдейства за среща с Премиера.

Зам.министър Боянова заяви, че указания за Пререгистрация на земеделските производители по Наредба № 3 до ОДЗ не са пуснати все още, включени са допълнителни неща към инструкциите и още се изчистват следните моменти:
– Да не се изискват от службите договори, които са вече регистрирани и са още в сила;
– От ОДЗ да се регистрират два и повече вписани договора за един и същ имот (има произнесено решение на Върховния административен съд), а земеделските производители да си изчистват проблемите по частен съдебен път (за сведение: при два вписани договора ДФЗ отказва плащането и на двамата бенефициенти) (днес е входирано писмо в МЗХ, че сме категорично против вписването на два договора);
– При едногодишните договори ще се изискват задължително удостоверения за наследници;
– Идеалните части от имоти се регистрират в случай, че сумарно не надхвърлят общата площ на регистрираните имоти в землището.
– В понеделник (27.02.) на сайта на МЗХ ще бъдат качени разяснения за процедурата по доброволните споразумения.
– Указанията за регистрацията на ЗП по Наредба № 3 ще се пуснат на сайта на МЗХ, когато бъдат изчистени.
– Осигурено е финансиране за новия софтуер (ще се казва може би „Фермерски регистър”), които ще обединява споразуменията, КВС, ортофотокартата, слой, масиви и ще бъде публичен; ще бъде свързан със Закона за подпомагане на ЗП; предложението ще се качи на сайта на МЗХ за публично обсъждане; може би с него ще отпадне и регистрацията по Наредба № 3; очаква се софтуерът да заработи от 2013г.
– Правилата за кандидатстване за директни плащания за кампания 2012г. ще останат същите, но от следващата година ще се направят промени с правните основания.
– Ако някой бенефициент през 2011г. се е очертал извън допустимия слой, но е подал декларация за обработване на земите, и въпреки това не му е направена проверка на място от МЗХ на новоусвоените площи, трябва да сигнализираме на Николай Маринов и Св. Боянова.

Няма сформирана работна група по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от браншови организации, направена е междуведомствена работна група с експерти на МЗХ и ДФЗ. Когато е готов законопроектът ще ни бъде изпратен за обсъждане и съгласуване.

Мин. Найденов инициира работна група за промени в наредбата за движение на извънгабаритна земеделска техника – говорил е с двамата нови министри на транспорта и регионалното развитие и благоустройството (г-н Московски и г-жа Павлова) и по всяка вероятност ще се направи съвместна среща с участието на НАЗ на 29.02.2012г. от 12.00ч. в МС. Ще има и предварителна разяснителна среща с г-н Алексиев (КТИ) в понеделник (27.02.) от 14.00ч.

Очакваме информация, кои ще бъдат представителите на МЗХ и ДФЗ на кръглата маса и дискусията, организирани от НАЗ по време на АГРА 2012.

Има работеща процедура за обследване на пропаднали площи и при 100 % пропаднали площи се полага държавна помощ. Бенефициентът трябва да пусне молба в ОСЗ за съставяне на комисия и изготвяне на констативен протокол.

Във връзка с държавните помощи за 100 % пропадналите площи от градушки за 2011г., предложението е внесено от МЗХ Дирекция „Държавни помощи и регулация” и чакат решението на УС на ДФЗ.

Коментирай:

comments

To Top