Днес, 05.04.2023 г., Националната асоциация на зърнопроизводителите проведе редовно годишно Общо отчетно-изборно събрание. На заседанието за Председател на НАЗ с тригодишен мандат бе избран г-н Илия Проданов, председател на “Съюз на зърнопроизводителите Маркели” , гр. Карнобат и досегашен заместник-председател на НАЗ. Делегатите на Общото събрание изказаха благодарност и признателност към досегашния председател на НАЗ – г-н Костадин Костадинов за всеотдайността и постигнатите резултати през изминалите мандати. Заседанието на Общото събрание протече конструктивно, в дух на разбирателство и сътрудничество, с приемане на промени в Устава на НАЗ, както и на годишните отчети на Управителния и Контролния съвет.
В сътрудничество с румънските фермерски организации, Управителният съвет на НАЗ взе решение за провеждане на ефективни протестни действия на 07.04.2023 г. от 10.00 ч. в Русе и Кардам.