Новини

НАЗ обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“

Иван Генчев

НАЗ обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“. Отличието е учредено с Решение на Управителния съвет в памет на Иван Генчев Танев, председателстващ Тракийския съюз на зърнопроизводителите в периода декември 2011 г. – август 2014 г., и неговите изключителни заслуги за развитието и дейността на НАЗ.

Инициативата цели подкрепа и насърчаване на образованието и инвестициите в търсени от работодателите квалифицирани кадри в сектор Зърнопроизводство.

Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение за академичната 2016/2017 година в съответната специалност на даденото висше учебно заведение, при следните условия:

• Студентът да завършва бакалавърска специалност и да продължава обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в областта на: растителната защита, растениевъдството или аграрното инженерство.
• Студентът да се обучава в редовна форма на обучение;
• Средният успех от бакалавърската специалност да е не по-нисък от отличен 5.50.

Конкурсът е отворен за кандидати от всички висши учебни заведения в страната, акредитирани за горепосочените специалности. Предимство в подбора ще имат кандидатите с по-ниски или приблизителни до средните за страната доходи.

Необходими документи:
– Попълнен формуляр „Молба-декларация“ – образец;
– Академична справка за целия период на обучение в ОКС „бакалавър“;
– Уверение, издадено от съответното висше учебно заведение, за продължаване на обучението в редовна форма в магистърска специалност;
– Документ за брутния месечен доход на член от семейството за периода 01.04.2016 г. – 30.09.2016 г. (служебни бележки за всички видове доходи).

Краен срок за кандидатстване: 26.10.2016 г.

Конкурсът ще протече в два етапа. Първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите. В рамките на втория етап, който ще започне в началото на месец ноември 2016 г., ще се проведат индивидуални интервюта с кандидатите. Присъждането на стипендията ще бъде оповестено на официалната страница на НАЗ.

Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени в указания срок по електронен път на e-mail: office@grain.bg или по пощата на адрес: 1606 София, ул. „Владайска“ 39А, ап. 2.

За повече информация: тел: 02/953 37 26, e-mail: office@grain.bg

Коментирай:

comments

To Top