Новини

НАЗ представи пред евродепутати позицията си относно предложените тавани на директните плащания

На 29 октомври в Дома на Европа в София се проведе среща между представители на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) на Европейския парламент, с представители на български неправителствени и браншови организации от сектор Земеделие. От страна на НАЗ в проведената среща участваха Мариела Йорданова, член на УС на НАЗ и Ася Гочева, и. д. изпълнителен директор на НАЗ.

По покана на българските евродепутати Владимир Уручев и Момчил Неков в срещата участваха 6-ма техни колеги от ЕП – Председателят на комисията по земеделие в ЕП Чеслав Адам Шекерски (ЕНП, Полша), Херберт Дорфман (ЕНП, Италия), Марк Тарабела (S&D, Белгия), Мария Нойхл (S&D, Германия), Лидия Сенра Родригес (GUE/NGL, Испания) и Жак Коломбие (ЕНС, Франция).

Мариела Йорданова представи позицията на НАЗ против прилагането на тавани на директните плащания в новата ОСП и покани представителите на ЕП да се включат в следващото работно заседание на „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“, който понастоящем се провежда под ротационното председателство на НАЗ.

„Държавите членки трябва самостоятелно да решават дали и как да прилагат тавани на директните плащания, след като отчетат спецификите на земеделските стопанства“, категорична беше Мариела Йорданова и допълни, че НАЗ заедно със земеделски камари от ЕС и Копа-Коджека настоява за това.

В рамките на своето изказване Мариела Йорданова подчерта още ограничения достъп на сектор Зърнопроизводство до инвестиции по ПРСР 2014-2020 и необходимостта от разписване на гарантирани бюджети за секторите в новия програмен период.

Представителите на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП бяха на тридневно официално посещение в България, за да се запознаят с опита и предизвикателствата, които срещат българските власти и заинтересовани организации във връзка с изпълнението на Общата селскостопанска политика на ЕС, както и техните позиции и предложения за бъдещото й развитие след 2020 г, както и за обсъдят предстоящите законодателни предложения и незаконодателни инициативи на Европейския парламент в областта на земеделието и развитието на селските райони.

Коментирай:

comments

To Top