Новини

НАЗ преизбра Костадин Костадинов за свой председател

21.02.2020 г., с. Старосел. Националната асоциация на зърнопроизводителите избра своя нов председател на проведеното на 20.02.2020 г. Общо отчетно-изборно събрание в с. Старосел. Костадин Костадинов отново оглави Асоциацията, като получи доверие за втори мандат на поста. Преди това той беше 2 години заместник-председател на НАЗ, както и две години част от Контролния съвет на асоциацията.

С активното си участие в дейността на НАЗ Костадин Костадинов доказа своята ангажираност към проблемите и развитието на земеделския бранш.

В рамките на събранието над 100 от членовете на всички 20 регионални сдружения отчетоха работата в Асоциацията за изминалата година. Бяха откроени успехите на регионално, национално и европейско ниво, както и предизвикателства, които НАЗ предстои да разреши през 2020 г.

Сред акцентите в дейността на национално ниво приоритет остават два ключови закона – Закон за браншовите организации в сектор земеделие и Закона за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи.

Асоциацията и през тази година ще продължи международната си дейност и ще участва в дебатите по бъдещето на ОСП след 2020 година.

Коментирай:

comments

To Top