29.04.2022 г.


Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) проведе редовно Общо отчетно събрание в Старосел. В рамките на дневния ред на заседанието бяха приети отчетите за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет, както и годишния финансов отчет.

В началото на заседанието председателят на УС на НАЗ Костадин Костадинов благодари на членовете на асоциацията за активната и ползотворна работа през изминалата година.

„Намираме сме в безпрецедентна ситуация – на война и сериозна инфлация. Краят и на двете никой не може да предвиди. За пореден път обаче се доказва ключовата роля на нашият сектор. Земеделието е изправено пред редица изпитания. Свидетели сме на шоково поскъпване на торовете и препаратите за растителна защита. Европа все по-усилено говори за осигуряване на продоволствената сигурност на Съюза. България отново ще има ключова роля в тези действия благодарение именно на добре развитото и конкурентно зърнопроизводство. Като членове на Националната асоциация на зърнопроизводителите доказваме колко здрава и силна структура сме. Искам и да ви благодаря, че не се отказвате всекидневно да работите българската земя, да помагате на вашите региони и да развивате зърнопроизводството на световно ниво“, каза по време на заседанието Костадинов.

С призив за по-спокойни времена и по-мъдри политики се обърна към делегатите на събранието и първият председател на асоциацията Красимир Аврамов.

„Всички членове на НАЗ са изключително отговорни хора. В тази сложна ситуация виждаме колко важна е работата на българските зърнопроизводители“, каза Аврамов и се обърна към управляващите с призов в страната да се води една по-балансирана политика в сектор „Земеделие“.