След проведения вчера Разширен управителен съвет, днес представители на НАЗ дадоха пресконференция от 10 ч. в гр.Разград относно реколтата от есенници, състоянието на пролетните култури и нерешените проблеми в сектор “Земеделие”.

Благодарение на майските валежи от дъжд и допълнителните разходи за преодоляване на стреса от презимуването на разстенията, НАЗ отчита 10% спад спрямо миналогодишните добиви при есенните култури, въпреки първоначално прогнозираните 20%. Осреднените стойности за страната на трите култури показват: пшеница – 370 кг/дка, ечемик – 350 кг/дка, рапица – 200 кг/дка. Трябва да се отбележи, че качеството на пшеницата е изключително добро тази година. При пролетните култури се очакват загуби, заради сушата, която засегна страната. Пропаднали площи при царевицата ще има, състоянието на площите със слънчоглед е по-добро, но и там се очаква намаление в добивите.

НАЗ акцентира върху обещаната и нереализирана намалена ставка на акциза за горивата за земеделски нужди. По повод на неофициални изказвания за договорка между правителството и асоциацията по въпроса за намалената ставка за акциза, НАЗ заяви, че подобни договорки няма и настоява за незабавно прилагане на държавната помощ.

На този етап няма индикации от страна на правителството за изпълнението на подписаната с НАЗ три годишна финансова рамка (2012 – 2014) за сектора.

На пресконференцията бе изказано становището, че направените промени в ЗСПЗЗ за участие в търговете за земи от ДПФ, целящи поощряването на дребните и средни земеделски производители, се оказват неефективни и търгове са спечелени отново на високи цени. В този смисъл НАЗ предлага земите от ДПФ да бъдат предоставяни приоритетно за ползване на млади фермери, животновъди, зеленчукопроизводители и овощари.

Представителите на НАЗ разказаха за своите впечатления и натрупан опит от обучението по програма Кохран в САЩ, което се проведе през м.юни тази година.