Новини

НАЗ се обявява против проучването и добива на газ в Добруджа

13.10.2017 г. Националната асоциация на зърнопроизводителите внесе протестна декларация срещу проучването и добиването на газ в Добруджа. Реакцията на Асоциацията е по повод инвестиционно предложение на „РУСГЕОКОМ БГ“ ЕАД за „Разработка и усвояване на находище „Спасово” в блок „Добрич”, включващо четири участъка: Рогозина, Чернооково, Калина и Рогозина изток”. Документът е адресиран до министрите на околната среда и водите, на икономиката, на енергетиката, с копие до министър-председателя Бойко Борисов и земеделския министър Румен Порожанов.

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Националната асоциация на зърнопроизводителите е крайно обезпокоена от публикувания на официалния сайт на РИОСВ – Варна Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение на „РУСГЕОКОМ БГ“ ЕАД за „Разработка и усвояване на находище „Спасово” в блок „Добрич”, включващо четири участъка: Рогозина, Чернооково, Калина и Рогозина изток”.
След задълбочено запознаване с въпросния доклад, установяваме, че водоносният хоризонт, познат като Малм-Валанж, разпростиращ се почти по цялата територия на Североизточна България, ще бъде изложен на риск, вследствие на предвидените за изграждане сондажи за добив на газ! Негативните последствия от извличането на газ представляват реална заплаха за околната среда, общественото здраве и земеделието в Добруджанския регион, която не може да бъде пренебрегната, както и преодоляна с мерки за обезопасяване на сондажите. За жителите на област Добрич този риск е неприемлив и няма как да бъде „сведен до минимум“, тъй като самата технология на добив не е надеждна и безопасна.
Подземните води на Добруджа са единственият източник на питейна вода и вода за битови нужди, при това с най-висока цена за страната, и не трябва да се допуска дори и минимален риск от замърсяване, намаляване на дебита и/или евентуалното изгубване на водата. Също така е подценена и омаловажена съществуващата опасност от редуциране и изчерпване на водните ресурси.
Като добавим, че тези дейности се предвижда да бъдат извършвани в зона със силна сеизмична опасност (8-9 сеизмична степен по скалата на Рихтер), попадаща в разлома на планината Вранча, опасността да бъдат предизвикани земетресения с пагубен ефект върху живота на хората в цяла Североизточна България е съвсем реална.
Известно е, че в Добруджа се намират най-плодородните и обработваеми почви в страната и основният поминък на местното население е земеделието. Областната стратегия за развитие на област Добрич определя земеделието като водещ за региона приоритет. Многобройните сонди и съпътстващите ги множество съоръжения, шум, вибрации, газопроводи и тежка транспортна техника, ще застрашат земеделието и пчеларството в региона – ще причинят прогресивен спад в добивите, чието финансово измерение ще се мултиплицира и ще доведе също до понижение на доходите от ренти, които са основен източник на средства за населението в района.
Напрежение в обществеността се нагнетява и от абсурдното искане на „РУСГЕОКОМ БГ“ ЕАД за период на концесията от тридесет и пет години! Обезпокоителни и изключително притеснителни са обясненията на дружеството за възможността от смяна на „модела на добив“, необявените в доклада конкретни места, на които ще се извършват сондажите в регионите Рогозина Изток, Чернооково и Калина, особено като се вземе под внимание, че според дружеството на мястото на второто му геоложко откритие на дълбочина 5610 м не може да се добива газ по конвенционален метод!
Отчитайки огромния риск, който крие реализацията на инвестиционното предложение за извличане на газ в област Добрич, Националната асоциация на зърнопроизводителите се обявява против тази неприсъща, вредна и с нищо недопринасяща за развитието на региона дейност!
Призоваваме отговорните институции да предприемат съответните действия за съхраняване на Добруджа и нейната плодородна и уникална със своите природни дадености земя за бъдещите поколения!
С УВАЖЕНИЕ,
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НАЗ

Коментирай:

comments

To Top