Новини

НАЗ се противопоставя на скандалните промени в ЗДДС, публикувани в ДВ бр. 107 от 24.12.2014 г.

НАЗ изпрати писмо до министър-председателя с настояване за незабавна отмяна на спорните промени:

Изх. № 020469/ 08.01.2015 г.

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА Р БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО
Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА Р БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ

Относно: Скандални промени в Закона за данък върху добавената стойност, публикувани в ДВ бр.107 от 24.12.2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Земеделската общественост е потресена от направените на 24.12.2014 г. тихомълком и без обществен дебат промени в Закона за данък върху добавената стойност, вменяващи невъзможни за изпълнение задължения от страна на земеделските производители.

Промените в чл. 118 на ЗДДС, направени на връх Коледа в § 15 от ПЗР на Закона за държавния бюджет, задължават от 01.01.2015 г. земеделските стопанства да бъдат оборудвани с фискални и нивомерни устройства при зареждане на селскостопанските машини с течно гориво за производствена дейност. Монтирането на подобни устройства е допълнителна ненужна финансова и административна тежест и голяма част от земеделските производители не могат да си позволят подобни извънредни разходи. Остри дебати и дискусии се водиха по този казус в края на 2012 г. и началото на 2013 г. по време на управлението на ГЕРБ, но поради липсата на достатъчно мотиви и аргументи от страна на Министерството на финансите и сериозните затруднения за фермерите, промените не бяха приети.

С обнародването на промените в ДВ бр.107 от 24.12.2014 г. и влизането им в сила от 01.01.2015 г. не е оставена физическа възможност за евентуално изпълнение на новостите в Закона и монтиране на измервателните устройства. За нагнетяване на допълнително напрежение екипи на Национална агенция за приходите още от първите дни на новата година са започнали проверки на земеделските стопанства в различни региони на страната за наличието на фискални и нивомерни устройства и са съставили наказателни актове.

Българските земеделски производители отказват да работят в подобна вредна политико-икономическа среда.

НАЗ категорично се противопоставя на направените по този скандален и лобистки начин, промени в Закона за данък върху добавената стойност и заявява решителност да отстоява правата и интересите за земеделските производители докрай.

С оглед потушаване на възникналото напрежение в земеделския сектор НАЗ настоява за незабавно изясняване на ситуацията със спорните промени в ЗДДС и тяхната отмяна.

С УВАЖЕНИЕ: РУМЯНА АНГЕЛОВА
/ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на НАЗ/

Коментирай:

comments

To Top