Новини

НАЗ се срещна с Министър-председателя на Р България

22.12.2014г. – София. УС на НАЗ проведе извънредна среща с Министър-председателя на Р България г-н Бойко Борисов, Министъра на финансите г-н Владислав Горанов и Министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева.

Срещата бе инициирана от Премиера във връзка с изплащането на европейските средства за подпомагане на единица площ за 2014г.

На срещата бе поет ангажимент от страна на Министъра-председателя г-н Борисов европейските средства по СЕПП за 2014г. да бъдат изплатени до 30 януари 2015г.

На срещата бе обсъден и въпроса за преотстъпване на корпоративен данък за земеделските производители за 2014г.

Министърът на финансите г-н Горанов разясни, че е изпратена до ЕК нотификацията за ползване на държавната помощ за преотстъпен данък за периода 2014 – 2020г. Отговорът на Комисията по нотификацията следва да бъде получен до 31 март 2015г. Само след одобрение на нотификацията от ЕК, земеделските производители ще могат да се възползват от държавната помощ и за 2015г.

Министърът на земеделието и храните г-жа Танева съобщи, че проектът на Закон за браншовите организации е даден за обсъждане на коалиционните партньори. Също така, за 2015г. е предвиден ресурс за държавната помощ за компенсиране на напълно пропаднали площи.

Коментирай:

comments

To Top