Новини

НАЗ с критики към SWOT анализа за сектор земеделие

23.08.2019 г.

Националната асоциация на зърнопроизводителите разгледа подробно публикувания проект на Анализ на селското стопанство и Хранително-вкусова промишленост (ХВП), изготвен от Института по аграрна икономика. НАЗ отправя своите забележки към секторния SWOT анализ.

Смятаме, че изходните данни за този анализ трябва да се посочат. Не са използвани правилно данните от статистиката. Откриваме грешни и неясни термини в съдържанието.

Анализът на много места включва препоръки, неподкрепени с данни, които не съответстват на възложеното задание. Стилът на изложението не е неутрален, безпристрастен и независим.

Не сме съгласни с част от изводите, които определяме като неясни, противоречиви и необосновани. В анализа не трябва да се изразява отношения и да се дава оценка.

Посочената в анализа бройка от 220 хиляди стопанства от 2016 г. е невярна. Това не са действащи стопански единици. Трябва да предупредим, че ако се използва тази бройка на стопанствата, това ще бъде опасно и подвеждащо, както и изкривяващо програмирането на европейските и национални средства за земеделие.

При SWОT анлиза по специфични цели има неправилно разределени силни и слаби страни, възможности и заплахи. Присъстват общовалидни твърдения, които не са изведени от анализа или от изводите.

Така направен анализът не може да послужи за идентифициране на нуждите и дефицитите в селското стопанство и не може да е основа за стратегическо планиране.

НАЗ настоява, представеният анализ да бъде коригиран, преработен, като се включат експерти от браншови организации и други заинтересовани стани. Очакваме дебат по анализа, който да бъде проведен по специфичните цели и отделно по сектори.

Коментирай:

comments

To Top