Председателят на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Костадин Костадинов и изпълнителният директор на асоциацията Наталия Шукадарова взеха участие в годишната конференция „Мир и земеделие“ на инициативата „Хляб на мира“.

Събитието се проведе на 27 и 28.10.2022 г. в в гр. Ново Место, Словения, под мотото „Осигуряване на хранителната сигурност в контекста на социалното развитие на селските райони“.

Сред официалните лица на събитието бяха министрите на земеделието на Словения и Словакия, както и представители на министерство на земеделието на България.

Дискусиите на конференцията бяха посветени на гарантирането на продоволствената сигурност по време на кризи и изграждането на силни и устойчиви селски райони силни.

Хлябът на мира бе ритуално осветен, след което беше връчен на следващия домакин на годишната конференция „Мир и земеделие“ – Министерство на земеделието на Словакия.

Членовете на инициативата „Хляб на мира“ се солидаризираха около идеята да бъдат включвани към проекта и други държави, като Финландия, Украйна и Молдова. Също така, партньорите по проекта „Хляб на мира“ изказаха готовност да се включат в младежки обмен с участието на селскостопански техникуми и гимназии в отделните страни.