Новини

НАЗ участва в международна конференция за опазване на водите в Чехия

17.04.2019 г., Прага, Чехия

На 17.04. 2019 година в Прага се проведе международна конференция на тема „Защита на водите в страната“. Организатор на събитието беше Председателството на Профсъюза на селското стопанство и храните на Чехия (ASO) в сътрудничество със Селскостопанската камара на Чехия. Конференцията се организира под егидата на министър-председателя на Чехия Андрей Бабиш.

По покана на Селскостопанската камара на Чехия участие в срещата взе председателят на УС на НАЗ Костадин Костадинов.

Премиерът на Чехия Андрей Бабиш

Сред официалните гости на събитието бяха премиерът на Чехия Андрей Бабиш, министърът на земеделието на Чехия Мирослав Томан, министърът на околната среда на Чехия Ричард Брабец, председателят на Селскостопанската камара на Чехия Зденек Яндейсек, както и изпълнителният директор за ОСП на Селскостопанската камара на Чехия и член на Европейския икономически и социален комитет Ярмила Дубравска.

Представителите на конференцията отбелязаха, че черпят опит от България в борбата срещу ерозията на почвата, както и добрите практики за минимална обработка на почвата като технологиите „No-till“ и „Strip-till“.

От чешка страна изразиха желанието през следващия програмен период на ОСП тези технологии за обработка да бъдат включени в стратегическите планове на страната за изпълнение на агроекологичните изисквания.

По време на конференцията бяха представени актуални данни за състоянието на водните ресурси на Чехия, водната инфраструктура и възможностите за напояване на земеделските земи в страната.

„Водата е ресурс, който е важен не само за развитието на земеделието, но и за опазването на живота на Земята. Промените в климата налагат и активна политика в опазването на водните ресурси. Ние следим и последиците от замърсяването на водите. Нашето правителство е ангажирано с проблемите на водния сектор и за нас е приоритет опазването на този ценен ресурс“, каза премиерът на Чехия Андрей Бабиш при откриването на международната конференция.  

Коментирай:

comments

To Top