Новини

Настоящата суша и потенциала на добивите през 2013 г.


24 октомври 2012 г., София. Днес бе проведена работна среща между представители на УС на НАЗ, председателя на Селскостопанската академия проф. Славейков и специалисти от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“. Тема на дискусията бяха проблемите със сушата, изсъхналите посеви, развитието на българската селекция и липсващата национална стратегия за земеделието.

На срещата НАЗ изтъкна нуждата от пряка и ефективна връзка между науката и земеделската практика. Основен акцент бе поставен върху тежката ситуация с изсъхналите есенни посеви, липсата на влагозапасеност в двуметровия почвен слой и трудните, а на места невъзможни, почвени обработки.

От Селскостопанската академия (ССА) изразиха готовност да работят върху разрешаване на проблемите и насочване на усилията си върху разработване на сухоустойчиви български сортове и изработване на софтуерен атлас на почвите в България. Специалистите от ССА споделиха, че има създадена стратегия за поливно земеделие до 2013 г. от екип учени, но тази стратегия не е намерила своето приложение и предстои да бъде актуализирана.

Проф. Славейков сподели плановете на ССА да създаде с участието на браншови организации дългосрочна работна група за изготвяне на национална стратегия за развитие на земеделието и хранителната индустрия.

Специалистите от Института „Н. Пушкаров”, от своя страна, се ангажираха да направят проучване по региони относно сушата и да предложат решения за смекчаване на негативните последствия.

Коментирай:

comments

To Top