Новини

„Национален земеделски форум – ОСП след 2020“

18 май 2017 г., гр. Стара Загора. НАЗ участва в „Национален земеделски форум – ОСП след 2020”, организиран от „Асоциация на земеделските производители в България”, на който присъстваха над 20 организации от сектора. Представители на НАЗ бяха Мариела Йорданова, Радослав Христов и Цветан Берберов.

На Форума се взе решение за създаване на работна група от представители на браншови организации, чиято цел ще бъде изготвяне на обща позиция за ОСП 2020+. За сформирането на работната група в най-кратък срок всяка организация трябва да излъчи представителите си. Групата ще бъде отворена за всички неправителствени организации от агросектора и експерти по ОСП.

Мариела Йорданова от НАЗ предложи работната група да започне дейността си веднага след приключване на кампанията по директните плащания в началото на юни. Изработването на общата позиция трябва да бъде съсредоточено върху следните опорни точки: подробна оценка на предишния програмен период на ОСП 2007-2013 г. и на хода на настоящия – 2014-2020 г.; определяне на консенсусните теми между организациите; уточнение на сходните позиции; идентифициране на темите, по които не се постига съгласие. Предложено бе също да бъде създадена онлайн платформа, да се провеждат видеозаседания, както и да се определи секретариат на работната група, който да се заеме с оперативните задачи.

По време на дискусията бяха обсъдени очакванията на земеделския сектор от ОСП 2020+. Повечето от присъстващите изказаха сходни становища по отношение на директните плащания, обвързаната подкрепа, зелените плащания, администрирането и управлението на Програмата за развитие на селските райони. Изказвания в една посока имаше и в определянето на приоритети в общонационално значими производства и култури.

Освен за запазването на директните плащания НАЗ настоя обвързаната подкрепа да е пазарно ориентирана, както и за това в директните плащания да се приложат механизми за управление на риска от пазарни и климатични катаклизми. Обърна се внимание също в ПРСР да се разпределят мерките по сектори с гарантирани бюджети по направления, както и да се даде предимство на инвестиции в квалификация, образование, благосъстояние и задържане по селата и малките населени места на хората, работещи в селското стопанство.

По време на „Националния земеделски форум” министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов заяви, че трябва да се работи по нормативна уредба с ясни и прости правила. В тази връзка, НАЗ подчерта своето изискване законодателството да бъде устойчиво във времето, а не променяно неочаквано, неоправдано и конюнктурно.

Земеделският бранш получи уверението на министър Румен Порожанов, изп. директор на ДФЗ Живко Живков и председателят на Комисията по земеделие и храни в НС Десислава Танева за съвместна работа с браншовите организации по определянето на българската позиция по ОСП 2020+, съобразена с техните искания.

Мариела Йорданова обяви предстоящата през месец септември международна конференция „Мир и земеделие” по проекта „Хляб на мира”, чийто домакин тази година ще бъде България в лицето на НАЗ и МЗХГ. На събитието ще участват представители от общо 12 държави от Централна и Източна Европа и на него ще може да бъде представена българската позиция по ОСП след 2020 г., с което да се разгърне диалогът с държавите членки на ЕС и да бъдат намерени общи интереси.

Коментирай:

comments

To Top