21.02.2019 г., гр. Хисаря. Националната асоциация на зърнопроизводителите проведе годишното си Общо отчетно събрание. На 21 февруари в град Хисаря над 100 от членовете на всички 20 регионални сдружения се събраха и отчетоха работата в Асоциацията за изминалата година. Бяха откроени успехите на регионално, национално и европейско ниво, както и предизвикателства, с които НАЗ предстои да разреши през 2019 г.

Сред акцентите в дейността на национално ниво приоритет остават два ключови закона – Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход и Закона за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи.

Асоциацията и през тази година ще продължи международната си дейност и ще участва в дебатите по бъдещето на ОСП след 2020 година.

[ngg src=”galleries” ids=”12″ display=”basic_imagebrowser”]

Председателят на УС на НАЗ Костадин Костадинов отбеляза пред делегатите на Общото събрание необходимостта от единство в работата и защитата на общите интереси на бранша.

„Не трябва да забравяме, че нашата дейност е процес, върху който влияят много фактори, резултатите не настъпват мигновено, с оглед на което и през настоящата година следва да обединим усилия и да продължим да бъдем активни за постигане на поставените цели, което да доведе до положителни резултати в дейността ни като зърнопроизводители. Да застанем на най-правилния път за нас – нашият път като Национална асоциация на зърнопроизводителите,  като обединение, тъй като само в този път ние сме силни и вървим напред”, каза още Костадин Костадинов.