Новини

Обсъждане на Закон за браншовите организации

14.04.2016 г., гр. София. Националната асоциация на зърнопроизводителите участва в общественото обсъждане на проекта на Закон за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция. Дискусията се проведе в рамките на заседание на Комисията по земеделието и храните в Народното събрание.На срещата присъстваха над 20 браншови, работодателски и други неправителствени организации, свързани с агросектора, както и земеделският министър Десислава Танева.

20160414_143526
НАЗ изрази своята категорична подкрепа за приемането на дългоочаквания Закон, отчитайки, че това се случва с голямо закъснение. Асоциацията очерта най-общо предложенията си по проекта, свързани с обединяване на браншовете „Зърнени култури” и „Технически култури”, увеличаване броя на критериите за представителност и разширяване на правомощията и регулаторните функции на представителните организации. Подробното становище на НАЗ  ще бъде предоставено на вниманието на Комисията по земеделие.

Инициативата за приемане на Закон за браншовите организации получи всеобщо одобрение и от повечето земеделски браншове – пчеларство, животновъдство, оризопроизводство, зеленчукопроизводство, овощарство, малинопроизводство, картофопроизводство, биологично производство и др. Прилагането на такъв закон бе определено, като повече от необходимо, но предстои много работа по прецизиране на неговите разпоредби.

Министър Танева сподели, че преработвателите и тютюнопроизводителите следва да отпаднат от обхвата на Закона, тъй като представителността на техните браншови организации е разписана съответно в Закона за храните и Закона за тютюна.

Проектозаконът не получи подкрепа от КРИБ и БСК, чието становище бе, че той нямало да спомогне за уреждане на обществените отношения. Други браншови съюзи също не подкрепиха Закона, поради факта, че структурите им са с много широк обхват и не са концентрирани в конкретен бранш.

Предстои изпращане на становища от страна на земеделските браншови организации, за да могат те да бъдат взети предвид при обсъжданията на Законопроекта в Парламента.

Коментирай:

comments

To Top