Новини

Обсъждане на проекта за изменение на ЗДДС

29.08.2013 г., гр. София. Днес представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите се срещнаха със заместник-министъра на финансите г-жа Людмила Петкова и експерти от финансовото ведомство и НАП относно планираното изменение на Закона за данъка върху добавената стойност. Проектът за промяна предвижда въвеждането на обратно начисляване на ДДС при търговията със зърнени и технически култури.

На срещата зърнопроизводителите категорично заявиха, че са против прилагането на подобен механизъм и посочиха като възможно решение въвеждането на диференцирана ставка за сектора. На този етап не е получена информация от министерството на финансите относно оценката на въздействие от прилагането на обратното начисляване на ДДС, както върху бюджета на страната, така и върху земеделските производители.

НАЗ апелира към внимателно обмисляне на други ефективни предложения за справяне с данъчните злоупотреби. Новите предложения на финансовото министерство се очаква да бъдат обсъдени на следващото разширено заседание на УС на НАЗ.

Коментирай:

comments

To Top