Новини

ОСП: Минало и Бъдеще

Националната асоциация на зърнопроизводителите взе участие в международна конференция „ОСП: Минало и Бъдеще” на 26 юни 2012 г. в гр. София.
В конференцията се включиха експерти и представители на неправителствени и браншови организации от Португалия, Естония, Малта и България.

Изпълнителният директор Наталия Тодорова представи позицията на НАЗ за предстоящата ОСП 2014-2020 г.

Важно е да имаме устойчива заетост в селските райони и това е една от целите на Общата селскостопанска политика. Това коментира заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова.

Тя подчерта, че през новия програмен период на селскостопанската политика на ЕС от 2014 до 2020 акцент ще бъде биопроизводството и екоземеделието. Боянова участва в международната конференция „Общата селскостопанска политика: Минало и бъдеще“.

„По отношение на въвеждането на зеленото директно плащане, за което говорим, ние също смятаме, че този зелен компонент е важен, но ни се струва прекалено голям неговият процент – 30 на сто се предлагат. И поради тази причина позицията, която защитаваме е, изследвайки нашите особености и приложимостта на този компонент, да имаме гъвкавост страните членки да определяме до каква степен и в какъв процент можем да поемем като страна членка да осигурим неговото плащане“, каза Боянова.

Коментирай:

comments

To Top