Новини

ОСП – накъде след 2020 г.?

france

23.11.2016 г., Авиньон, Франция. Светослав Русалов (председател на УС на НАЗ) и Ася Гочева (и.д. изп. директор) бяха представители на НАЗ на годишното Общо събрание на Европейската конфедерация на производителите на царевица (ЕКПЦ). В рамките на редовното събрание се проведе и кръгла маса на тема „Средствата, които могат да предпазят доходите на европейските производители на царевица от волатилността на пазара“.

В дискусията гледни точки изразиха известни имена от неправителствения земеделски сектор в Европа: Макс Шулман (председател на работна група „Зърнопроизводство” на Копа-Коджека), Кристан Пеес, председател на МОМАГРИ, Ралф Ихтер от Евроконсулнтънтс ООД и Луис Васконсейос, зам.–председател на ЕКПЦ. Очертани бяха основните приоритети, които стоят пред бъдещата ОСП след 2020 г.:

1. Стабилизиране на пазарите;
2. Обезпечаване на хранителната сигурност;
3. Устойчивост на земеделските стопанства;
4. Гарантиране на доходите на земеделските производители.

Подчертана бе необходимостта от преформулиране на целите и промяна на инструментите на ОСП, чрез насочване на усилията към повече прозрачност на пазара и гарантиране на справедливи цени на земеделската продукция. При разработването на новата политика следва да се анализират възможностите за минимизиране на рисковете, произхождащи от метеорологичните условия, нестабилността на цените, както и тези, свързани с политическите решения, които оказват пряко влияние върху пазарите и доходите на земеделските стопани. Изводът, около който се обединиха всички мнения, бе, че ЕС се нуждае от по-силна ОСП след 2020 г. с опростени правила на прилагане и ефективни инструменти за управление на риска и защита на доходите на фермерите.

Коментирай:

comments

To Top