Новини

ОСП 2014-2020

08.02.2013 г. В хода на продължаващите преговори за бюджета на Европейския съюз за 2014-2020 г., НАЗ призовава преговарящите от българска страна да защитят достойно българската позиция за постигане на реално изравняване
между старите и новите страни членки в новия програмен период. НАЗ смята за крайно необходимо българските земеделски производители да бъдат конкурентноспособни на европейските фермери в условията на общ пазар.

Коментирай:

comments

To Top